Return to site

Uitleg Energiecoach voor het Energiecentrum

Opdrachtgever

Energiecentrum en een vervolgversie voor Hoofd Bedrijfschap Detailhandel

Doelen

Het Energiecentrum was verantwoordelijk voor het ondersteunen bij en stimuleren van energiebesparingen in het MKB. De pilotversie was gericht op huisartspraktijken, een latere versie is met het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel MKB-breed opgezet.

  1. Ontwikkelen van een makkelijk te gebruiken applicatie waarmee ondernemers hun energiegebruik kunnen bijhouden en vergelijken;
  2. Geaggregeerde gegevens te monitoren door het Energiecentrum (en het HBD).

Aanpak

  1. De applicatie is overzichtelijk en maakt gebruik van goed vormgegeven, eenvoudige dialoogvensters;
  2. In de applicatie is een uitleg van de onderdelen opgenomen met een 3D huisartsenpraktijk en green-screen opnames met acteurs.
broken image
broken image