Return to site

Uniper - Safety Integrity Level (SIL) en Atex awareness

Opdrachtgever
Uniper Energy
 

Doelen

Meerdere interne cursussen op het gebied van veiligheid zijn ontwikkeld: een basis en een vervolgcursus Safety Integrity Level (SIL) en een Atex awareness cursus

  1. SIL: Medewerkers bekend maken met SIL veiligheidsprocedures als:
    1. Risico beheersing (Proces safety en risico’s);
    2.  Wat is Safety Integrity Level (SIL);
    3. Wat is een Safety Instrumented System (SIS)?
    4. Faaldata en SIF berekeningen;
  2. Atex awareness: Hoe ontstaan explosies en wat zijn de maatregelen en regels om explosies te voorkomen; explosieve atmosferen, stofeigenschappen, ontstekingsbronnen, gevarenzone-indeling en veiligheidsmaatregelen.

Aanpak
Op basis van de content die door interne deskundigen van Uniper is aangeleverd is een gebalanceerde verdeling gemaakt tussen schermtekst en voice-over, een didactische indeling gerealiseerd en zijn verschillende animaties van processen toegevoegd. Alle cursussen zijn opgeleverd in SCORM.

Vanwege vertrouwelijkheidsafspraken is het niet mogelijk om hier visuals te tonen.