Return to site

ZonMw - Online uitleg en naslagwerk protocol

ZonMw - Online handleiding Staatssten

Opdrachtgever
ZonMw
 

Doelen

Het visualiseren van een logische en praktische handleiding voor het protocol Staatssteun.

  1. Omzetten van protocoltekst naar didactisch script
  2. Ontwikkelen van de online handleiding in Storyline 3

Aanpak
Op basis van het protocol en overige aangeleverde informatie is eerst een tekstueel proces omgezet naar een didactisch logische opbouw en een e-learning script die het protocol volgt en uitlegt. Na akkoord op het script is een levendige cursus opgeleverd in SCORM.

Vanwege vertrouwelijkheidsafspraken is het niet mogelijk om hier visuals te tonen.