• Projectmanagement - realiseren van een plan

  NLF fungeert als jouw projectmanager en behartigt jouw belang in alle stappen van het project. Dat kan zijn vanaf het selecteren van een systeem of uitvoerder(s), eventueel onderhandelen en het daarna aansturen, tussen partijen communiceren en uiteraard tot een goed einde brengen van het project.

   Als opdrachtgever bespaart je dat tijd en zorgen; jouw e-learning project is in deskundige handen.

   broken image

   Leermanagementsysteem

   Vaak is er al een leermanagementsysteem (en authoringtool) waar gebruik van gemaakt gaat worden. Dan moet daar bij het ontwikkelen van de cursus vanuit gegaan worden. Maar het kan ook zijn dat een systeem nieuw in gebruik genomen gaat worden. NLF kan dan de implementatie, koppelingen, de afstemming met IT en eventuele instructies aan beheerders managen.

   Externe uitvoerders

   Indien gebruik gemaakt wordt van een externe cursusbouwer (en eventuele animatoren, filmmakers, voice-over), kan NLF die aan- en bijsturen.

   Zorgen dat te ontwikkelen onderdelen goed gepland zijn en uitgevoerd worden zoals afgesproken, inclusief tussentijdse controle en het geven van feedback naar de uitvoerders.

   Ontwikkelen cursus (kwaliteit, kosten en planning)

   NLF zorgt ervoor dat:

   • je functioneel krijgt wat afgesproken is;
   • binnen de overeengekomen kosten;
   • binnen de afgesproken tijd.

   De kosten van projectmanagement liggen over het algemeen op 10-15% van de projectkosten. Nadat besproken is wat het project inhoudt, worden de werkzaamheden en kosten uitgewerkt.

  • Laten we kennismaken!

   In een eerste gesprek word je direct al wijzer, dat beloven we.